Opłaty

Staramy się, aby usługi zarządzania najmem były jak najtańsze!


Czynność
Opłaty
Znalezienie najemcy
0 zł.
Zarządzanie – lokal wynajęty20% przychodu z najmu
20 zł zryczałtowane opłaty bankowe
Zarządzanie – lokal niewynajęty0 zł.

W celu poznania bardziej szczegółowej oferty prosimy o kontakt lub skorzystanie z formularza „Zgłoś ofertę”.