Oferta

Czy jest zarządzanie najmem?


Zarządzanie najmem to opieka nad lokalami/mieszkaniami będącymi własnością osób fizycznych lub inwestorów. Łączy najczęściej sprawowanie opieki nad lokalem i pozyskiwaniem najemcy.


Oferta skierowana dla:

 • osób fizycznych wyjeżdżających za granicę lub do innego z miast lub potrzebujących kogoś zaufanego do opieki nad mieszkaniem,
 • inwestorów, którzy potrzebują profesjonalnego zarządzania najmem


Jeśli:

 • posiadasz lokal/e, a nie umiesz, albo nie masz nikogo, kto mógłby profesjonalnie zaopiekować się nim, 
 • nie masz wystarczająco dużo czasu, aby zająć się lokalem,
 • uważasz że najem jest ryzykowny lub masz obawy, że nie znasz się na tym wystarczająco,
 • mieszkanie wynajmuje rodzina/znajomi – płacąc jedynie za eksploatację, a chciałbyś na nim zarabiać,
 • szukasz dodatkowego źródła dochodu, a masz lokal pod najem,
 • chcesz uporządkować stan posiadanych nieruchomości,
 • poszukujesz kogoś kto profesjonalnie i przejrzyście będzie Twoimi lokalami zarządzać, mieć bieżącą informację o ich stanie, płatnościach, Twoich najemcach itp.

- zgłoś się do nas


Co nas wyróżnia ?

Do każdego Klienta podchodzimy INDYWIDUALNIE, bowiem każdy lokal należy traktować inaczej. Znamy się na tym i działamy w sposób partnerski.


Co zapewniamy ?

 • organizację prac przygotowujących nieruchomość pod wynajem
 • znalezienie Najemcy
 • spokojny i bezpieczny wynajem
 • wynegocjowanie jak najlepszych warunków najmu
 • sporządzenie szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego
 • kontrolę nad cyklicznym i terminowym rozliczaniem wszelkich płatności
 • okresowe wizytacje mieszkania
 • opiekę nad lokalem przez cały okres wynajmu
 • nadzór nad mieszkaniem w kwestiach technicznych
 • organizację drobnych lub poważniejszych napraw
 • przedsądową windykację należności


Co osiągamy:

 • Minimalizujemy okresy pustostanów
  Zarządzane przez nas mieszkania i domy pozostają średnio niewynajęte jedynie przez 19 dni w roku!
 • Właściwie szacujemy ceny najmu
  Każdy dzień, w którym mieszkanie pozostaje bez najemcy, generuje straty finansowe. Mając to na uwadze dbamy o to, by znajdować złoty środek pomiędzy wysoką ceną najmu, a jak najkrótszym okresem pustostanu.
 • Pozyskujemy uczciwych najemców
  Zawsze weryfikujemy potencjalnych najemców. Prosimy ich przedstawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, czasem sprawdzamy w biurach informacji gospodarczych, cenimy też referencje z poprzednich najmów.
 • Doradzamy, jak dobrze urządzić mieszkanie na wynajem optymalizując koszty
  Ładne, starannie wykończone mieszkania dużo szybciej znajdują najemców. Ważne jednak, by wszelkie remonty czy doposażenia przeprowadzać z myślą o optymalizacji kosztów. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, podpowiemy, na czym można zaoszczędzić, a w co warto zainwestować nieco więcej.
 • Zajmujemy się Twoim mieszkaniem, gdy jest niewynajęte
  Przygotowujemy oferty, prowadzimy aktywny marketing nieruchomości, prezentujemy mieszkania potencjalnym najemcom.
 • Zajmujemy się Twoim mieszkaniem w okresie najmu
  Pozostajemy w stałym kontakcie z najemcą Twojego mieszkania, obsługujemy ewentualne pytania i naprawy, rozliczamy się z administracjami i dostawcami mediów, wykonujemy przeglądy okresowe. Wysyłamy do Ciebie comiesięczne raporty z rozliczeniem.
 • Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawa dotyczące najmu
  To nasza odpowiedzialność. Ty nie musisz ani o tym pamiętać, ani tracić czasu na analizowanie poszczególnych ustaw.
 • Szczegółowo weryfikujemy najemców
  Od każdego najemcy wymagamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Czujemy się odpowiedzialni za przebieg najmu.
 • Wybieramy odpowiednich najemców
  Nie pobieramy wynagrodzenia za znalezienie najemcy więc możesz być pewny, że dołożymy wszelkich starań, żeby podpisać umowę z odpowiednią osobą. Dbamy też o to, by najemca był zadowolony i chciał przedłużyć 12-miesięczną umowę najmu. Jak dotąd dzieje się tak w ponad 80% przypadkach.
 • Występujemy w Twoim imieniu i dbamy o Twoje interesy.
  Nie jesteśmy pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia od najemców. Jesteśmy pełnomocnikiem właściciela mieszkania i tylko w jego imieniu działamy.
 • Sporządzamy szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy
  Najemca podpisując ten protokół zobowiązuje się do oddania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Dzięki temu unikamy wątpliwości dotyczących zużycia czy egzekwowania kosztów ewentualnych napraw. Na podstawie tego dokumentu wykonujemy okresowych przeglądów mieszkania.
 • Monitorujemy wszystkie płatności od najemcy
  Możesz być spokojny, że otrzymasz swoje pieniądze na czas.